Module Transparantie 2021 en deelnemerschap Keurmerk

 in Nieuws

Recentelijk heeft er, op initiatief van Fys’Optima, een rechtszaak gespeeld tussen negen fysiotherapiepraktijken en zorgverzekeraar CZ. Inzet was het kunnen afsluiten van de Module Transparantie 2021. De uitkomst van deze rechtszaak is dat praktijken die voldoen aan de hieronder opgesomde voorwaarden, in aanmerking komen voor deze module mits zij uiterlijk 15 september 2021 staan ingeschreven als deelnemer bij het Keurmerk:  

  1. De praktijk voldoet aan alle voorwaarden die aan de module worden gesteld;
  2. De praktijk heeft voldaan aan de voorwaarden van de LDF over 2019 en 2020;
  3. De praktijk heeft voldaan aan de voorwaarden van het Plusprogramma over 2019 en 2020;
  4. De praktijk heeft zich als deelnemer aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), waarbij aantoonbaar (ook) data over 2020 is getoetst. 

Als u als praktijk hiervoor in aanmerking wilt komen, doorloop dan de volgende stappen:

  • Stap 1: Check of uw praktijk aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet.
  • Stap 2: Meld u aan voor de Entreevisitatie 2.0 via info@keurmerkfysiotherapie.nl. Vermeld daarbij dat de praktijk dit doet om in aanmerking te komen voor de CZ Module Transparantie 2021. Wij kunnen garanderen dat, indien de Entreevisitatie plaatsvindt voor eind augustus, we de registratie nog per 15 september kunnen realiseren. Houd er rekening mee dat na uw aanmelding ook nog de Entreevisitatie daadwerkelijk moet worden uitgevoerd voor eind augustus, en in de planning moet passen! Stel een eventuele aanmelding dus niet uit.
  • Stap 3: Neem dan contact met op het KNGF (ledenvoorlichting@kngf.nl) voor het afgeven van een verklaring over punt 2 en 3.
  • Stap 4: Als u vervolgens de verklaring van het KNGF hebt ontvangen, meld u dan zo snel mogelijk aan bij CZ, via hun contactformulier. CZ toetst of uw praktijk aan alle voorwaarden heeft voldaan en stelt vervolgens vast of uw praktijk recht heeft op de module.

Het Keurmerk wil aansluiten bij de interne gedrevenheid van fysiotherapeuten tot het leveren van kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Wij willen deze stimuleren en het uitnutten van de eigen motivatie mogelijk maken. Vergroten van de omzet is daarnaast ook prettig en soms voorwaardelijk, maar is in onze visie altijd het gevolg en nooit de oorzaak van activiteiten om onze fysiotherapeutische zorg te verbeteren. Praktijken die zich in deze visie kunnen vinden zijn van harte welkom.

Recente berichten