Samenwerkingsovereenkomst NPi & Keurmerk; nog meer voordeel voor u

 in Nieuws

Voorzitter Henri Kiers en Tinus Jongert, directeur NPi, hebben op 31 juli jl. 
‘op afstand’ een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. De bestaande kortingsregeling van 10% op een cursus is verlengd met een jaar en daarnaast krijgen Keurmerk deelnemers vanaf 1 september zonder kosten toegang tot 1 thema van de
NPi-service naar keuze. Deze thema’s geven in goed leesbare tekst informatie over wetenschappelijke artikelen in ons vakgebied en kunnen daarom heel zinvol zijn als ondersteunend materiaal voor de peer review bijeenkomsten. 

Klik hier voor meer informatie. 

Recente berichten