Nieuwskrant praktijk van de toekomst 2.

 in Nieuws

Extra Nieuwskrant “SKF-praktijk voor de Toekomst”

Vorige week hebben jullie een Nieuwskrant ontvangen over de geplande activiteiten rondom het project “SKF-Praktijk voor de Toekomst”.

We zijn overweldigd door het aantal positieve reacties en hebben tegelijkertijd gemerkt dat er nog wat onduidelijkheid is over de opbouw en volgorde van de door ons georganiseerde activiteiten. Daarom volgt hieronder een duidelijk en beknopt overzicht.

1.Verplaatsen van de SKF-conferentie “SKF-Praktijk voor de Toekomst”

Door alle reacties uit het veld n.a.v. onze Nieuwskrant en de actuele positieve ontwikkelingen rondom de deelname aan de seminars/pilot hebben wij besloten om de conferentie te verplaatsen naar 1 maart 2024.  Hiermee komt de geplande conferentiedatum van 17 november te vervallen. Binnenkort word je geïnformeerd over de inhoud van het programma. Tevens krijg je vanaf dat moment de gelegenheid om je in te schrijven voor bovengenoemde conferentie met als thema “SKF-praktijk voor de Toekomst”.

2. De seminars met als werktitel “nieuwe rollen voor de fysiotherapeut in het veranderende zorglandschap rond IZA en GALA”

Zoals reeds vermeld worden deze seminars vanaf oktober opnieuw exclusief aangeboden aan SKF-deelnemers. Op basis van onze ervaringen hebben we het vorig jaar aangeboden seminar 1 en 2 samengevoegd en noemen dit vanaf nu het BASIS-seminar. In de vorige Nieuwskrant hebben we je geïnformeerd over de inhoud en de data van het seminar. Voor alle praktijken die nog niet hebben deelgenomen een goede gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe zorglandschap en wat het gaat betekenen voor je praktijk.

Voor praktijken die seminar 1 en/of 2 “oude stijl” hebben gevolgd of binnenkort gaan deelnemen aan het bovengenoemde basisseminar is er daarna de gelegenheid om deel te nemen aan seminar twee met als werktitel “Op weg naar SKF-praktijk voor de Toekomst”. Hierin zetten we met elkaar de lijnen/bouwstenen uit om te komen tot de (door)ontwik-keling van een best practice in relatie tot de nieuwe rollen van de fysiotherapeut en de praktijk.

De data van dit seminar zijn reeds gecommuniceerd in de vorige Nieuwskrant.

INSCHRIJVEN voor de gratis seminars:

Dat kan nog steeds door een mail te sturen naar hca@healthcareauditing.nl

3. De inschrijving voor deelname aan de pilot “SKF-praktijk voor de Toekomst”

Er zijn op dit moment al heel veel praktijken die de vragenlijst hebben opgevraagd. (via e-mailadres info@keurmerkfysiotherapie.nl)

Wij zien met belangstelling de reacties tegemoet en zijn uiteraard reuzenieuwsgierig naar de ontwikkelingen op praktijkniveau. Het indienen van de vragenlijst kan tot 15 oktober. Daarna wordt er op basis van opgestelde criteria en gevoerde gesprekken een selectie gemaakt voor het begin van de eerste pilotfase, welke vanaf 15 november van start gaat. Het is de bedoeling dat we de resultaten van de eerste pilotgroep presenteren tijdens de aangekondigde conferentie van 1 maart a.s.

Recente berichten