Om tafel met minister Bruins en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

 in Nieuws

Vandaag, woensdag 24 april, waren wij, samen met een aantal andere vertegenwoordigers uit de Paramedische Zorg en Zorgverzekeraars Nederland, op bezoek bij minister Bruins. Onderwerp van dit gesprek was de op 17 april verschenen NZa Monitor Paramedische Zorg.

Het gesprek ontspon zich langs drie lijnen, het tarief, de bestuurlijke afspraken en de NZA monitor die feitelijk de aanleiding tot dit gesprek vormde.

Het gesprek over het tarief verliep langs de gebruikelijke paden: het tarief is te laag, verzekeraars willen gepaste zorg en geen uitwassen, en de koepelorganisatie van de verzekeraars (ZN) kan en mag hier geen afspraken over maken. Die zullen met de individuele verzekeraars tot stand moeten komen. Wel is afgesproken dat in een hoog tempo een kostenonderzoek in de fysiotherapie zal worden uitgevoerd.

Onze insteek hierbij is dat afspraken over kwaliteit gecombineerd zouden moeten worden met een aanpassing van het tarief, dat zijn communicerende vaten. We mogen als Keurmerk niet onderhandelen over de hoogte van het tarief, maar we kunnen wel gesprekken voeren over onder welke voorwaarden een betere vergoeding kan worden gegeven. Gesprekken hierover vinden plaats met de individuele verzekeraars.

Het 2e besproken item, het bestuurlijk akkoord, voorziet in een aantal afspraken op diverse thema’s tussen koepelorganisaties, verzekeraars en overheid. Hieraan is een financiering gekoppeld voor wetenschappelijk onderzoek, voor richtlijnen ontwikkeling en kwaliteitssystemen. Op zich staat iedereen achter deze afspraken, maar het punt rondom het tarief en de wijze waarop beroepsverenigingen en verzekeraars met elkaar omgaan staan een finale ondertekening in de weg.

Onze insteek is dat dit akkoord ondertekend kan worden. Wij hebben als Keurmerk een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van dit akkoord, wat onder andere heeft geresulteerd in een bedrag van 6.6 miljoen dat de overheid beschikbaar stelt voor wetenschappelijk onderzoek in de Paramedie. Dit bedrag zal via ZonMW worden uitgezet.

Hoewel de monitor van de NZA het onderwerp van gesprek was, leek deze bijna aan de discussie te ontsnappen. Wij hebben het rapport onder de aandacht gebracht in de gesprekken over de eerdergenoemde twee punten, het tarief en de bestuurlijke afspraken. Het rapport biedt namelijk voldoende aanknopingspunten om tot een oplossing te komen. Het geeft overduidelijk aan dat transparantie van zorg op uitkomsten moet leiden tot een aanpassing van de financiering. Precies dat wat het Keurmerk beoogt. Het Keurmerk staat dan ook niet voor niets separaat benoemd in het formele beleidsstuk.

Het is wel jammer dat de kracht van fysiotherapie in het realiseren van kosten efficiënte zorg weinig plaats krijgt. Er wordt gesproken over substitutie van dure zorg naar goedkopere paramedische zorg, maar de geadviseerde aanpak is toch veelal monodisciplinair. Het ministerie van VWS zou volgens ons een sterke rol mogen pakken in het inrichten van het speelveld waarlangs de beoordeling en de stimulering van kosten efficiënte zorg plaatsvindt.

De NZA Monitor is een mooi overzichtsdocument met veel informatie over de Paramedische zorg. De informatie wordt op een heldere manier weergegeven. Voor de therapeut die iets meer harde cijfers wil rond de positie van de fysiotherapie is het zeker het lezen waard.

Recente berichten