Ondersteuning Zorgverzekeraars

 in Corona, Nieuws

Collega,

Een klein beetje goed nieuws in deze dagen. Zoals eerder gemeld hebben we zorgverzekeraars gevraagd om ondersteuning van fysiotherapiepraktijken. Zorgverzekeraars ontvingen van meerdere kanten dergelijke verzoeken. Wij hebben aangedrongen op financiële ondersteuning en op een uniforme regeling over alle verzekeraars om administratieve lasten te voorkomen. Nu melden zij dat zij inderdaad maatregelen gaan treffen. Voor het bericht klik hier.  

De maatregelen zijn op hoofdlijnen de volgende (tekst is van Zorgverzekeraars Nederland):

· Voor de periode 1 maart tot 1 juni willen wij zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen.

· Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Wij verwachten u hierover volgende week uitsluitsel te kunnen geven.  

· Wij zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden.

· Wij streven naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders. Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, waar nodig zullen wij daarover contact opnemen met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen

Voor de voorwaarden en precieze uitwerking, zie de brief die Zn uit heeft gedaan en hier is te vinden. Deze brief beschrijft ook de voorwaarde dat er geen gebruik mag worden gemaakt van andere overheidsregelingen. Wat daarmee precies wordt bedoeld is nog niet duidelijk. Wij hebben dit nagevraagd en komen zo snel mogelijk met een toelichting.

Toch een klein beetje goed nieuws, blijf goed op jezelf en de andere passen, en wij houden u als altijd op de hoogte,

Uw Keurmerk team.

Recente berichten