Onderzoek COVID Paramedisch herstelzorg is gestart

 in Corona, Nieuws

Middels dit bericht willen we graag alle huidige informatie met u delen voor behandelaars die patiënten behandelen die COVID-19 hebben doorgemaakt in de zogeheten COVID paramedisch herstelzorg. De belangrijkste punten zijn:

 • De zorg wordt vergoed onder de voorwaarde dat wordt meegewerkt aan het wetenschappelijke onderzoek.
 • Patiënten die voor 1 februari 2021 in behandeling zijn worden in het EPD verzameld via de landelijke database kwaliteit (LDK) van het SKF. Middels een vermelding in uw EPD dat de patiënt instemt met deelname aan het onderzoek is dit voldoende om de zorg vergoed te krijgen.
 • Er wordt een app gebruikt om de patiëntgegevens te verzamelen
 • Vanaf 15 februari 2021 (in sommige gevallen kan dat iets later zijn) kunnen patiënten worden geïncludeerd in de app die vanaf 1 februari 2021 nieuw in behandeling komen. Hier vindt u een handige folder die u mee kunt geven aan patiënten.
 • Doet de patiënt niet mee aan het onderzoek, dan wordt de zorg niet vergoedt.
 • Wanneer uw patiënt niet mee kan doen vanwege ernstige (psychologische) klachten, taalbarrière of andere redenen, neem dan contact op met de onderzoekers.
 • Er zijn criteria voor wat onder herstelzorg wordt verstaan, zoals een maximumaantal behandelingen en een verwijzing door huisarts of specialist, link.
 • Er is een extra vergoeding van 25 euro voor de therapeut beschikbaar bij deelname aan het onderzoek.
 • Informatie over het onderzoek en meetprotocollen kunt u hier vinden
 • Werkt u samen met andere paramedische disciplines (ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en oefentherapeuten) in de COVID herstelzorg? Stuur dit bericht door zodat zij zich ook kunnen aanmelden voor dit onderzoek.
 • Wanneer u en uw patiënt zijn aangemeld voor het onderzoek in de app, worden automatisch de vragenlijsten met u en uw patiënt gedeeld. Daar hoeft u niets extra’s voor te doen.

NB:: alleen als er voldoende paramedische disciplines meedoen aan het onderzoek kunnen we de meerwaarde van de paramedische herstelzorg zichtbaar maken en mogelijk de vergoeding uit de basisverzekering voortzetten na deze tijdelijke periode. Wij doen dan ook een dringende oproep om uw netwerk van paramedische disciplines te informeren en enthousiasmeren voor dit onderzoek.

Wilt u meer details weten? Deze staan op de website van de onderzoekers, via deze link.

Informatie over aanmelden kunt u hier vinden. Na aanmelding ontvangt u de inloggegevens voor een webapplicatie.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Onderzoeksteam COVID paramedische herstelzorg

Recente berichten