Opschalen fysiotherapeutische zorg

 in Corona, Nieuws

Collega, 

Gisteravond vond de persconferentie van onze minister-president plaats. Hierin kondigde hij een stapsgewijze lichte afname van de maatregelen aan. In de afgelopen twee weken zijn wij al bezig geweest met het voorbereiden van de lijn waarlangs de fysiotherapeutische zorg weer uitgebreid kan worden. Verder uitstel van zorg zal tot gezondheidsschade bij patiënten leiden. Dit maakt het opschalen van de non-covid zorg urgent.

Nu de eerste hectische weken van de corona-epidemie achter ons liggen, dringt het besef door dat we onze zorg weer moeten opstarten. Het is noodzakelijk om te komen tot een normalisatie van zorg, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Samen met VWS, de NZa en de andere beroepsgroepen PPN en KNGF werken we hieraan. Eind van de week kunnen we hier meer duidelijkheid over geven. Een belangrijk onderdeel zal ook het besluit van de RiVM zijn met betrekking tot het beschikbaar stellen voor PBM voor de paramedische zorg.
 

Daarnaast wordt er achter de schermen hard gewerkt om invulling te geven aan de complexe regeling voor de continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders.
In de loop van deze week zal door ZN de uitwerking gepresenteerd worden. De afgelopen weken hebben wij diverse malen, met input vanuit onze deelnemers, input mogen geven op de vormgeving van deze regeling. De NZa heeft inmiddels een stappenschema gemaakt voor de procedure om gebruik te maken van de regeling. Ook ZN vult steeds verder de pagina met actuele informatie rondom de gevolgen van Corona voor zorgaanbieders.
 
Er gloort licht aan het eind van de tunnel, maar we zijn er nog niet.
Blijf goed op uzelf en uw naasten passen!


Uw Keurmerk team

Recente berichten