Organisatiegraad Paramedische Zorg

 in JZOJP

Zoals in een eerder persbericht beschreven is op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Eerder dit jaar is er vanuit SKF de vraag gesteld aan praktijkhouders om door te geven of en in welke netwerken/samenwerkingsverbanden zijn actief zijn. Dit heeft ons geholpen inzicht te krijgen en de activiteiten die al plaatsvinden binnen onze beroepsgroep.

Deze zomer is gestart in vier pilotregio’s met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband.

Er zijn vier pilotregio’s benaderd en uitgenodigd via de regioadviseurs binnen de fysiotherapie. De pilot regio’s zijn:

  • Leiden-Bollenstreek
  • Groningen
  • Noordoost-Noord Brabant 
  • Twente

Hierbij is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding en bestaande interesse van de regio’s.

Voor elk van de vier pilotregio’s wordt een regiobeeld ontwikkeld met daarin relevante algemene en (paramedische) zorggerelateerde gegevens. Ook worden bestaande netwerken in de pilotregio in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan in twee sessies aan de slag om het doel voor versterken van paramedische zorg in de regio te bepalen en de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject voor de paramedische netwerken (in oprichting).

In de komende weken zullen er dialoogsessies voor alle paramedici in de betrokken pilotregio’s plaatsvinden. In deze dialoogsessies kijken wij samen wat de regio nodig heeft en wat de ambitie is. De ervaring van alle  paramedici en de kennis van de regio is hierbij essentieel.

Voor de dialoogsessies zijn praktijkhouders en afgevaardigden van bestaande paramedische netwerken uit de regio uitgenodigd via een persoonlijke uitnodiging via de regioadviseurs van het KNGF. Hierin zijn ook de SKF praktijken meegenomen. De betrokken beroepsgroepen zijn: logopedie, oefentherapie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek en huidtherapie.

De dialoogsessies die al gepland zijn, vinden plaats op de volgende data:

19 oktober | 18.00 – 20.30 | Noordoost-Noord Brabant

25 oktober | 18.00 – 20.30 | Groningen

27 oktober | 18.00 – 20.30 | Twente

08 november | 18.00 – 20.30 | Noordoost-Noord Brabant (vervolgsessie)

16 november | 18.00 – 20.30 | Groningen (vervolgsessie)

18 november | 18.00 – 20.30 | Twente (vervolgsessie)

Aanmelden kan via info@organisatiegraad.nl. Meld je meteen aan!

Wij hopen dit najaar meer te kunnen melden over de ervaringen en resultaten van deze pilots. Mochten er in de tussentijd al vragen zijn, dan kunt u een bericht sturen naar info@keurmerkfysiotherapie.nl of n.egberts@keurmerkfysiotherapie.nl.

Recente berichten