Paramedische beroepsgroepen presenteren conceptkader voor meerjaren onderzoeksprogramma

 in Nieuws

De paramedische beroepsgroepen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn gezamenlijk tot een meerjaren programma (para)medische zorg gekomen. Ruim 50 deelnemers uit de hoek van wetenschap, beleid, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gaven hun inbreng op 18 mei 2018.

Relevante stakeholders, waaronder patiënten, zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van de paramedie. Zo blijkt uit de voorbereidende activiteiten van de afgelopen maanden. Volgens hen hebben paramedici oog voor de context van de patiënt en kijken zij breder dan de aandoening of medische diagnose.

Meer informatie leest u op de site van ZonMW

Recente berichten