Peer review 2021

 in Nieuws

Geef uw gekozen thema door aan uw coach
Net zoals in voorgaande jaren is de coach minimaal tijdens het casuïstiek onderdeel van de bijeenkomst aanwezig. Bij de nieuwe thema’s, data en zelfredzaamheid, is de coach gedurende de gehele bijeenkomst aanwezig om het proces goed te kunnen begeleiden. Maak aan uw coach kenbaar welk thema u gaat behandelen.  De coach wordt door het Keurmerk betaald vanuit uw contributie. U heeft als deelnemer geen kosten voor deelname aan de peer review.

Sta open voor nieuwe deelnemers
Er zijn deelnemers die aansluiting zoeken in een bestaande peergroep. We verzoeken u om open te staan voor nieuwe deelnemers. Op deze manier maken nieuwe deelnemers kennis met de door u al gebruikte peerreview systematiek en leert en reflecteert u samen in een veilige omgeving. 

4 peer reviews per jaar
Peer review bijeenkomsten worden 4 maal per jaar georganiseerd. Iedere therapeut wordt geacht deze ook viermaal per jaar bij te wonen. Met een geldige reden mag in individuele gevallen en in bijzondere omstandigheden er één per registratiejaar gemist worden zonder dat dit consequenties heeft, maar de groep komt 4x bij elkaar.

Staan de presenties van alle bijeenkomsten al in uw portfolio?
De organisator geeft binnen 2 weken de presentie door. Mist u nog een bijeenkomst die u wel heeft bijgewoond? Neem contact op met de organisator van uw peer review groep, hij/zij zal binnen de aanmelding uw aanwezigheid doorgeven.

Recente berichten