Persbericht: Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics gaan intensief samenwerken

 in Nieuws

Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics gaan intensief samenwerken

Het kwaliteitsregister Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de vereniging FysioTopics slaan de handen ineen. Beide organisaties, die zich binnen de fysiotherapie bezighouden met kwaliteitsverbetering hebben de intentie om in 2021 te komen tot een intensieve samenwerking. Stichting Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 800 fysiotherapielocaties en ongeveer 7.000 fysiotherapeuten in Nederland.

Samenwerken aan een stevig kwaliteitsfundament

Samenwerken aan één stevig kwaliteitsfundament is een logische stap. Beide organisaties zijn geruime tijd intensief met elkaar in gesprek en zetten zich al jaren in voor het bevorderen van kwaliteit vanuit een verschillend perspectief. Het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie geeft hier vorm aan middels het benoemen, beoordelen en registreren van kwaliteit van ongeveer 500 aangesloten praktijken en meer dan 5.000 therapeuten. Het register heeft een onafhankelijk positie. Daarnaast investeert het Keurmerk in wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van instrumenten om aan kwaliteit te kunnen werken. De praktijken van FysioTopics ontwikkelen en werken met vastgestelde zorgplannen, voor o.a. rugpijn, nekpijn, schouderpijn, knieartrose, heupartrose, COPD en orthopedische aandoeningen. Ruim 130.000 patiënten hebben reeds gebruik gemaakt van één van deze zorgplannen.

De fysiotherapie van de toekomst

Naast het verbeteren van kwaliteit, door onder andere het kwaliteitsregister en het werken met hoogwaardige zorgplannen, zetten beide organisaties zich in voor de positie van de fysiotherapie binnen het zorglandschap. Als relevante gesprekspartner van patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid geven zij invulling aan het landelijke beleid rondom kwaliteit en de richting naar de toekomst. Een rol die met de toenemende vergrijzing, chronische ziekten, stijgende zorgkosten en meer aandacht voor preventie juist de komende jaren van essentieel belang is.

Praktisch organiseren

De komende maanden gebruiken het Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics om de inhoud en mogelijkheden van een samenwerking te verkennen en uit te werken. Hiervoor is gezamenlijk een intentieverklaring getekend. Een overkoepelende projectgroep is benoemd voor de organisatie van dit traject. In deze groep zitten afgevaardigden van de besturen van het Keurmerk Fysiotherapie en FysioTopics.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit persbericht? Neem dan contact op met:

————————————————————————————————————————————–

Over de Stichting Keurmerk Fysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en praktijken. Keurmerk Fysiotherapie geeft therapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Ook borgt het Keurmerk Fysiotherapie de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt. Bij het Keurmerk Fysiotherapie zijn meer dan 5.000 fysiotherapeuten aangesloten.

Over de vereniging FysioTopics

FysioTopics is een landelijke vereniging van ruim 180 samenwerkende fysiotherapiepraktijken. Met meer dan 2.500 fysiotherapeuten werken de praktijken samen aan het verbeteren van zorg. Om dit te verwezenlijken ontwikkelt FysioTopics, samen met experts en de wetenschap, zorgplannen voor verschillende aandoeningen, zoals rugpijn, nekpijn, schouderpijn, knieartrose, heupartrose, COPD en orthopedische aandoeningen. Praktijken werken volgens een vastgesteld stappenplan om de zorg voor de patiënt te optimaliseren. Meer dan 130.000 patiënten zijn behandeld met één van de zorgplannen van FysioTopics. De uitkomsten van deze zorgplannen worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Voor de financiering van deze zorg sluit FysioTopics overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Recente berichten