Iedere praktijk voor fysiotherapie die zich toetsbaar en transparant wil opstellen kan zich aanmelden.
Als u deelnemer wilt worden zal er eerst een intrede visitatie plaatsvinden. Tijdens deze intrede visitatie wordt er getoetst of uw praktijk voldoet aan de door ons gestelde norm. Om als Keurmerkpraktijk in aanmerking te komen is het een voorwaarde dat de therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk ook individueel Keurmerk deelnemer zijn of worden.

Intrede vereisten

Ieder jaar worden de intrede vereisten opnieuw bepaald. Voor dit jaar gaat de entreevisitatie 2.0 in. U kunt uw praktijk nog niet aanmelden. Nadat u de entreevisitatie 2.0 goed heeft doorlopen kunt u zich aanmelden. Een entreevisitatie 2.0 wordt uitgevoerd door HCA. Voor het plannen van een afspraak neemt u contact op met HCA: pascal@healthcareauditing.nl. Pluspraktijken dienen vóór 1-12-2020 in ons praktijkenregister te staan.

Entree visitatie gehaald? Dit zijn de minimale praktijkvereisten:

  • Elke 2 jaar neemt de praktijk éénmaal deel als visiterende praktijk
  • Elke 2 jaar neemt de praktijk éénmaal deel als gevisiteerde praktijk
  • U levert elke maand data aan naar LDK via uw EPD-leverancier
  • Alle therapeuten zijn aangemeld in ons therapeutenregister

Therapeutenregister

Therapeuten registreren zich op individuele basis met een eigen verantwoordelijkheid. De startdatum van registratie is de dag van hun aanmelding en tijdens het aanmeldproces selecteren de therapeuten uw praktijk om zich te koppelen.

Therapeuten zijn verplicht om elk jaar zich weer aan te melden voor een nieuwe periode. Dit zijn de minimale vereisten voor uw therapeuten:

Per periode van 5 jaar moet er in totaal 100KU worden besteed aan na- en bijscholing. Per afzonderlijk jaar vragen wij om minimaal 5KU te besteden aan na- en bijscholing. Per jaar is zichtbaar dat uw therapeuten aan de volgende punten moet voldoen voordat u zich kunt aanmelden voor een nieuwe periode:

  • Minstens 5 KU (kwaliteitsuren)
  • 4 peerreview bijeenkomsten
  • Een pop-formulier.
nieuws
Jumping

Wat moet u weten voor de aanmelding?

De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde praktijk wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren. Meer hierover leest u in ons deelnemersreglement dat u onderaan de pagina kunt vinden via de pagina praktijk/keurmerkdocumenten.

Op de prijslijst ziet u wat de jaarlijkse kosten zijn voor de praktijk.

Jumping

Wat moet u weten voor de aanmelding?

De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde praktijk wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren. Meer hierover leest u in ons deelnemersreglement.

Op de prijslijst ziet u wat de jaarlijkse kosten zijn voor de praktijk.