Iedere praktijk voor fysiotherapie die zich toetsbaar en transparant wil opstellen kan zich aanmelden.
Als u deelnemer wilt worden zal er eerst een intrede visitatie plaatsvinden. Tijdens deze intrede visitatie wordt er getoetst of uw praktijk voldoet aan de door ons gestelde norm. Om als Keurmerkpraktijk in aanmerking te komen is het een voorwaarde dat de therapeuten die werkzaam zijn binnen de praktijk ook individueel Keurmerk deelnemer zijn of worden.

Ieder jaar worden de intrede vereisten opnieuw bepaald. Voor dit jaar is de datum van publicatie van die vereisten op 1 juli gezet. U kunt uw praktijk voorafgaand aan die datum aanmelden, de intrede visitatie, met daarop volgend het besluit tot wel of niet opnemen in het praktijkregister, zal na 1 juni plaatsvinden.

nieuws
Jumping

Wat moet u weten voor de aanmelding?

De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde praktijk wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren. Meer hierover leest u in ons deelnemersreglement.

Op de prijslijst ziet u wat de jaarlijkse kosten zijn voor de praktijk.

Jumping

Wat moet u weten voor de aanmelding?

De bij het Keurmerk Fysiotherapie geregistreerde praktijk wil zich toetsbaar en transparant opstellen en continu werken aan het verbeteren. Meer hierover leest u in ons deelnemersreglement.

Op de prijslijst ziet u wat de jaarlijkse kosten zijn voor de praktijk.