Praktische informatie voor de contractering 2020, ook voor nieuwe praktijken

 in Nieuws

Keurmerk praktijken die op 1 juli 2019 in het praktijkregister staan, komen in aanmerking voor een Plus overeenkomst bij Zilveren Kruis voor 2020.

U hoeft zelf geen enkele actie te ondernemen om uw praktijk opnieuw aan te melden.

Wij versturen in de tweede week van juli een lijst met alle praktijk AGB-codes van de bij Keurmerk aangesloten praktijken naar Zilveren Kruis. 

Van praktijken die een BI >113 hebben vragen wij of ze zich willen melden bij het Keurmerk. Dit betreft de nieuwe landelijke Behandel Index, die u kunt vinden op spiegelinformatiefysio.nl na inlog.

Menzis heeft eind vorig jaar reeds aangegeven richting het Keurmerk dat praktijken die werken volgens de Keurmerk systematiek voldoen aan de door Menzis gestelde criteria voor profiel 3. Voor de overeenkomst 2020-2021 heeft Menzis het Keurmerk praktijkregister geaccordeerd om in aanmerking te komen voor profiel 3.

Praktijken die nog geen deelnemer zijn bij het Keurmerk en een auditcertificaat (Plus of ETF) van Menzis hebben dat verloopt in 2019 kunnen na het doen van de intrede visitatie ingeschreven worden in het praktijk register en in aanmerking komen voor profiel 3.

Nieuwe praktijken kunnen toetreden na de intredevisitatie. Na één jaar het aantoonbaar doorlopen van een jaarlijkse cyclus van de kwaliteitselementen worden praktijken definitief opgenomen in het praktijkkwaliteitsregister en komen dan in aanmerking voor profiel 3.

Praktijken die de overstap willen maken naar Keurmerk en ingeschreven staan bij het KNGF Plusprogramma kunnen voor de PLUS overeenkomst van Zilveren Kruis overstappen tot 31-12-2019.

Recente berichten