Reactie op uitingen in de media

 in Nieuws

Het is u vast niet ontgaan dat op de social media vergaande uitspraken gedaan worden over Keurmerk Fysiotherapie. Ook het KNGF doet forse uitspraken. Het SKF zou schuldig zijn aan het niet doorgaan van de fusie, het kwaliteitshuis is van het KNGF, het SKF doet aan onjuiste berichtgeving. 

U zult zeker ook begrijpen dat we staan te popelen om hierop inhoudelijk te reageren. Maar we vinden het beter dat niet te doen.

Laat één ding duidelijk zijn: wij hebben twee jaar lang alles gedaan om het samengaan tot een succes te maken. Wij staan onverkort voor wat we hebben gedaan, wij kunnen onszelf recht in de spiegel aankijken en zou het zo zijn dat wij iets onjuist hebben vermeld, dan zijn wij de eersten die dat corrigeren.

Maar we gaan niet mee met het in de openbaarheid uitvechten van een interne twist. Dat gaat de fysiotherapie alleen maar verder achteruit helpen. De SKF heeft vanaf het begin als doel gehad dat fysiotherapie in haar volle waarde wordt benut zodat mensen door een actieve leefstijl een gezonder leven kunnen leiden met een hogere kwaliteit van leven. Daarvoor is een gezonde financiële situatie voor fysiotherapie praktijken en therapeuten noodzakelijk. Dat is waar wij aan werken. Dat is waar wij voor gaan. En daar heeft u, als positief en intrinsiek gemotiveerde deelnemer in SKF, de afgelopen jaren ook de resultaten van gezien.

De komende twee weken organiseren we een aantal gespreksavonden voor deelnemers. Daar zullen we een toelichting geven. We zullen dat doen met een eerlijk verhaal, met feiten en zonder een ander onnodig zwart te maken. Verder spreken we het KNGF zelf aan op hun uitingen en de wijze waarop zij nu handelen. Langs de reguliere weg, rechtstreeks en niet via Facebook en Linkedin. Zo hoort dat en zo zullen we dat doen. 

En natuurlijk starten we met hernieuwde energie met onze ideeën, innovaties en werken we aan de positie van u als fysiotherapeut. Ook dat zullen we bespreken tijdens de gespreksavonden. Twee jaar hebben we stilgestaan, twee jaar met verwoede pogingen om samen te gaan, het is nu weer tijd om vooruit te gaan!

Recente berichten