Samenwerking KNGF

 in Nieuws

Zoals u weet zijn we in gesprek met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) om de krachten te bundelen om fysiotherapie optimaal te positioneren in het zorgstelsel en daarom spreken we met elkaar over de manier waarop we onze samenwerking op een goede manier vorm en inhoud kunnen geven. De centrale vraag is: hoe brengen we het beste van beide organisaties bij elkaar en zorgen we ervoor dat wat we doen ten goede komt aan de beroepsgroep fysiotherapie? We delen dezelfde visie op kwaliteit en de toekomst van het vak. Deze gezamenlijke visie gaat uit van de kracht van het vak fysiotherapie en de waarde van fysiotherapie voor de patiënt en de gehele Nederlandse gezondheidszorg.

We vinden het belangrijk om informatie te delen over de voortgang van deze gesprekken en als u informatie heeft gemist dat u deze gemakkelijk kan teruglezen. Daarom hebben we samen met het KNGF een gezamenlijke website gemaakt om u op de hoogte te (blijven) houden. 

Ga naar www.skfenkngf.nl, lees hier de FAQ’s, bekijk het filmpje van de online bijeenkomst of lees het volledige dossier over deze eventuele samenwerking. 

Recente berichten