Start onderzoek COVID paramedisch herstelzorg

 in Corona, Nieuws

De minister van medische zorg heeft besloten om eerstelijns paramedische herstelzorg tijdelijk en onder voorwaarden op te nemen in het basispakket. Mensen die tijdens hun herstel van COVID-19 ernstige klachten of beperkingen ervaren, krijgen de herstelzorg vergoed onder de voorwaarde dat zij meewerken aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarmee de ervaringen van deze zorg in kaart worden gebracht.

In dit onderzoek gaat een nationaal paramedisch consortium in nauwe samenwerking met het werkveld de paramedische herstelzorg voor patiënten herstellende van COVID-19 evalueren. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt omvat diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie in de eerste lijn (klik hier voor het persbericht). In dit onderzoek worden patiënten gevolgd die herstellen van een COVID-19 infectie en daarvoor een paramedicus bezoeken, gedurende langere tijd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reeds verzamelde informatie over patiënten die een paramedische zorgverlener bezochten, met behulp van bestaande databases en behandeldossiers (retrospectief onderzoek), zoals het LDK van het Keurmerk. Daarnaast worden nieuwe patiënten gevolgd gedurende een periode van één jaar waarin het beloop van het herstel gevolgd zal worden met vragenlijsten en (fysieke) testen (prospectief onderzoek). Tot slot worden patiënten geïnterviewd (en hun naasten), paramedici en verwijzers over hun ervaring met paramedische zorg.

Behandelaars kunnen zich aanmelden (klik hier) en vanaf 15 februari kunnen patiënten worden geïncludeerd.

Hoe is de aanspraak voor de fysiotherapie geregeld?

Zonder deelname aan het onderzoek wordt de herstelzorg niet vergoed vanuit de basisverzekering. Patiënten moeten dan zelf de kosten voor de ontvangen zorg dragen. Dat voelt misschien onethisch, echter dit was de enige mogelijkheid om de zorg, waar nog zo weinig wetenschappelijk bewijs voor is, vergoed te krijgen voor patiënten. Voor meer informatie over de tijdelijke aanspraak verwijzen wij u graag de website van Zorginstituut Nederland (document ‘vragen en antwoorden: tijdelijke aanspraak eerstelijns paramedische herstelzorg COVID-19 – versie 25 november 2020).

De herstelzorg voor de fysiotherapiebehandelingen moet plaatsvinden binnen een periode van maximaal 6 maanden vanaf de 1e behandeling. De vergoeding op basis van de tijdelijke regeling bedraagt maximaal 50 behandelingen na de verwijzing door de huisarts of medisch specialist. Na 6 maanden, kan op indicatie van een medisch specialist opnieuw gebruik gemaakt worden van paramedische herstelzorg, indien er blijvende schade is vastgesteld waarvoor paramedisch behandeling aangewezen lijkt. In deze 2e behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang voor de fysiotherapie van maximaal 50 behandelingen. Declaratie codes zijn voor de fysiotherapie: 1e termijn: DCSPH-code: 9363 CSI-code 020 en 2e termijn CSI-code 021.

Let op: wanneer de zorg uit de aanvullende verzekering wordt vergoed kan geen gebruik worden gemaakt van bovenstaande DCSPH-codes.

Hoe en welke gegevens worden verzameld?

De huidige databases (bijv. LDK) van de verschillende paramedische beroepsorganisaties zijn op dit moment nog niet op elkaar aangesloten. Om patiënten over de verschillende paramedische disciplines heen te volgen was het daarom nodig om een aparte app te ontwikkelen. Dit is de YourResearch app geworden. De benodigde gegevens van zowel u als van de patiënt worden met behulp van deze app verzameld.

Met het behulp van de met de app verzamelde gegevens is het mogelijk om de meerwaarde van de gehele paramedische zorg zichtbaar te maken voor de COVID-herstelzorg door dezelfde patiënt te volgen bij de verschillende zorgverleners. Wanneer deze meerwaarde is vastgesteld kan de minister samen met het Zorginstituut de afweging maken om de aanspraak te verlengen of blijvend op te nemen in de basisverzekering.

Voor de fysiotherapie worden de volgende domeinen gemeten: activiteiten, fysieke capaciteit & spierkracht. Tevens zullen er algemene vragen worden gesteld aan de patiënt over participatie, kwaliteit van leven, vermoeidheid, psychische problemen en kosten. De meetinstrumenten zullen worden gepresenteerd en toegelicht op de website en in meetprotocollen.

Hoe werkt dit voor u in de praktijk?

Als u zich heeft aangemeld voor dit onderzoek ontvangt u informatie over hoe u kunt handelen bij patiënten die meedoen aan de COVID herstelzorg. In het kort betekent dit voor u dat u:

  • Klik hier om u aan te melden voor het onderzoek
  • In de eerste week van februari ontvangt u inloggegevens voor een webapplicatie
  • In de webapplicatie kunt u vanaf 15 februari patiënten aanmelden die vanaf 1 februari in behandeling zijn
  • Als behandelaar en patiënt ziet u vanzelf wanneer u welke vragenlijsten u kan invullen.
  • Het meetprotocol kunt u hier vinden.

Extra vergoeding

Voor iedere patiënt van wie alle eindmetingen van het behandeltraject zijn aangeleverd krijgt u een vergoeding van EUR 25. Informatie over hoe u dat kunt declareren komt op de website van de onderzoekers te staan.

Meer informatie? Klik hier

Tevens kunt u met behulp van het volgende emailadres vragen stellen over het onderzoek: Covid-paramedisch-onderzoek.iqh@radboudumc.nl

Recente berichten