Uitkomst – imagometing

 in Nieuws

Onze oproep in de nieuwsbrief van juni (‘MARKETING EN PR-CAMPAGNE SKF’) heeft tot een mooi resultaat geleid. Bij de responderende deelnemers heeft het Keurmerk een sterk imago van professionaliteit, vooruitstrevendheid en transparantie. Ook onze stakeholders in het onderzoek, zien ons met gelijksoortige positieve waarden terug. Deze kwaliteiten zijn een mooi vertrekpunt voor verdere bestendiging en communicatie van wie we zijn en wat ons onderscheidt. We hebben de kans om ons register te laten groeien en kiezen daarbij voor kwaliteit boven kwantiteit. De (beoogde) Keurmerk-praktijk en haar therapeuten hebben veelal ambitie en kenmerken zich door groei en regie over hun vakmanschap. Deelnemers hebben ons ook een punt van reflectie geboden: wát we doen, welke activiteiten we ondernemen; daar moeten we duidelijker over zijn in onze communicatie.

Dank voor alle input, wij gaan er direct mee aan de slag!

Recente berichten