Uitnodiging gekregen voor het kostprijsonderzoek? Lees hier waarom het relevant is dat u meedoet!

 in Nieuws

In de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg is naar aanleiding van de uitkomsten van de NZa monitor afgesproken dat er een kostprijsonderzoek wordt gedaan. Gupta Strategics voert deze opdracht uit. Middels een aselecte representatieve steekproef onder alle geregistreerde fysiotherapie praktijken worden praktijken uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek. Inmiddels is er een tweede steekproef getrokken onder de fysiotherapiepraktijken, omdat de eerste onvoldoende aanmeldingen heeft opgeleverd. Om tot een betrouwbaar onderzoek te komen is een grote respons nodig.

We begrijpen dat u enige terughoudendheid heeft in het verstrekken van (mogelijk positieve) bedrijfsgegevens. We willen u wel meegeven, dat het onderzoek volledig anoniem is, dat er gekeken wordt naar alle facetten in de bedrijfsvoering die van invloed zijn op de kostprijs. Om tot een reëele kostprijs te komen wordt er niet alleen gebruik gemaakt van de werkelijke kosten (huidige kosten; informatie die u aanlevert) maar ook van normatieve kosten (fatsoenlijke kosten; fatsoenlijke loonkosten, fatsoenlijke werkuren, fatsoenlijke praktijkkosten). Het is van belang dat de uitkomst van dit onderzoek uiteindelijk ook recht doet aan de werkelijke kostprijs van ons werk.

Als u een uitnodiging heeft gekregen van Gupta hopen wij dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ook bij ons terecht.

Recente berichten