Update Innovatieproject – zorgzoeker

 in Nieuws

Het is al weer even geleden dat we u op de hoogte hebben gebracht van de nieuw te ontwikkelen zorgzoeker. Hierbij een stand van zaken tot nu toe. Er is veel informatie* bekend over wat een cliënt belangrijk vind bij het kiezen van een zorgverlener. Hierbij spelen de wijze van bejegenen en de ervaring of specialisme op het betreffende klachtenbeeld een belangrijke rol.  Echter als we kijken naar de huidige informatie die beschikbaar is op verschillende platformen als ZorgkaartNL, www.defysiotherapeut.com of elders dan sluit dit onvoldoende aan op de wensen van een cliënt.

Vanuit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische 2019-2022 zijn uitgangspunten omschreven die vragen om verbeteringen in deze informatievoorziening.  Daarnaast is er een sterke behoefte om ons zorglandschap beter aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de cliënt om zodoende duurdere zorg te voorkomen. Vanuit deze achtergrond heeft het Keurmerk Fysiotherapie dan ook dit project gestart om de zorgzoeker te verbeteren zodat zowel de cliënt als de verwijzer een beter overzicht krijgt in de kwaliteiten/kennis en kunde van de fysiotherapeut.

De afgelopen periode is er overleg geweest met het KNGF en uit dit overleg is gebleken dat  we de visie op de verbetering van de zorgzoeker delen. Daarnaast is er een voorkeur uitgesproken om www.defysiotherapeut.com als platform te gaan gebruiken en geen nieuw platform te bouwen. 

In december 2020 hebben we u middels een enquête geraadpleegd over de mate waarin u bereidt bent om u te onderscheiden op voor een cliënt herkenbare expertise gebieden. Een ruime meerderheid gaf destijds aan het een meerwaarde te vinden om dit zichtbaar te maken voor de cliënt. Momenteel zijn we bezig om een format te ontwikkelen waarin de cliënt intuïtief de juiste informatie krijgt waarop deze een gefundeerde keuze kan maken welke therapeut het beste past bij zijn/haar klachtenbeeld past. In dit format moet ook de therapeut zich op zijn gemak en gewaardeerd voelen en het moet de kwaliteit nastreven die we in het kwaliteitshuis willen zien. Nog genoeg uitdaging dus!

Vriendelijke groet,
Jasper Konnik, projectleider Zorgzoeker 

*Bronnen: 
1. S. Harnas & J.A. Mulder, Rapport meldactie ‘Fysiotherapie’ Patiëntenfederatie Nederland. Juli 2017

2. Dr. C.P. van Linschoten, Dr. B.J. van Holland & Drs. B.P. te Velde, integratie patiëntervaringen paramedische zorg, Argos, 15 oktober 2018.

3. P. van Drunen, Lieke Boonen, Johan Visser en Piet Stam; Equalis, Verbeteren van patiëntinformatie in de paramedie, Eindrapport, 21 december 2018.

4. Petra Kramer, Yolanda Schothorst & Philine Mol, Kantar Public, Onderzoek informatiebehoefte kwaliteit van zorg Behoefte van Nederlanders aan door zorgverzekeraars verstrekte informatie over kwaliteit van zorg. Maart 2020. 

5. Nanne Bos, Linda Springvloet, Judith de Jong, Jany Rademakers, Roland Friele & Dolf de Boer, Nivel, De Transparantiemonitor 2019 / 2020: Het burgerperspectief op informatie over gezondheid. April 2020.

Recente berichten