Update verkenning samenwerking SKF-KNGF

 in Nieuws
Op 18 en 20 november jl. hebben de beide voorzitters van SKF en KNGF de deelnemers en leden geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de verkenning om te komen tot samenwerking. (Klik hier voor nieuwsbericht. )

Het is tijd voor een update om u als deelnemer te informeren over de fase waarin we nu zitten en de uitgangspunten waar partijen overeenstemming over hebben bereikt. Uiteraard is op een aantal punten verdere uitwerking en concretisering noodzakelijk. Hier wordt de komende periode hard aan gewerkt.
 
Beide partijen vinden het belangrijk om voor de kerstperiode naar buiten te komen met twee belangrijke ambities.

1. Partijen streven ernaar om gedurende 2021 toe te werken naar één register voor individuele registraties inclusief de formeel erkende deel- en aantekeningen registers. Het individuele register biedt ruimte om specifieke vaardigheden en competenties zichtbaar te maken.

2. Partijen streven ernaar om gedurende 2021 toe te werken naar één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie, waarin ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken voor onderdelen/activiteiten/modules passend bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent dus een verruiming van de registratiemogelijkheden voor praktijken ten opzichte van de huidige situatie. 

Wat betekent bovenstaande voor u als Keurmerk praktijk? 
Door uw Keurmerk deelname heeft u al laten zien dat u veel activiteiten ontplooit op het gebied van kwaliteit. Dat blijft onveranderd zichtbaar voor iedereen, ook in 2021, en ook als de verdere samenwerking tussen SKF en KNGF vorm krijgt. Ook in een eventueel nieuw praktijkregister zal differentiatie tussen praktijken mogelijk zijn.
De kracht van Fysiotherapie, de kosteneffectiviteit en de winst voor de gezondheid van mensen, moeten uitgangspunt zijn en blijven in het positioneren van ons vak. Wij ondervinden in deze uitgangspunten nu een gedeelde opvatting binnen het KNGF. Dat schept vertrouwen om het pad richting vergaande samenwerking verder te bewandelen. Vanzelfsprekend zullen we ook voordat er een definitieve stap wordt gemaakt u als deelnemer raadplegen. Daartoe zullen wij ook in het komende jaar webinars organiseren en naar verwachting rond eind januari/begin februari bij u terugkomen met een formele vraag.

Met vriendelijke groet, namens ons bestuur, 

Team Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
 
Recente berichten