Update zorgzoeker

 in Nieuws

Onlangs hebben we via een enquête uw input gevraagd over de nieuw te ontwikkelen zorgzoeker. In totaal hebben we 63 ingevulde enquêtes teruggekregen wat een goede respons is bij het inzetten van dit instrument.

Ruim 84% geeft aan dat de kwaliteit van de zorg verbeterd als we kenbaar maken waar we goed in zijn als fysiotherapeut.

79% geeft aan dat we momenteel onvoldoende duidelijk maken aan onze cliënten welke ervaring of expertise een fysiotherapeut momenteel heeft.

Ruim 75% was het eens met de indeling het werkveld in de genoemde ervaringsgebieden.

Daarnaast gaf een ruime meerderheid (57,2%) aan dat we als therapeuten in maximaal 2, 3 of 4 ervaringsgebieden zichtbaar mogen zijn in de nieuwe zorgzoeker. Natuurlijk mag u nog steeds cliënten behandelen uit andere klachtengebieden (ervan uitgaande dat u hiervoor voldoende bekwaam bent en goede kwaliteit levert) dan u ingeschreven staat in de zorgzoeker. 

Op de vraag wat de zorgzoeker van het Keurmerk volgens u moet gaan bijdragen aan de kwaliteit van zorg zagen we vooral opmerkingen als: ”De juiste zorg op de juiste plaats, transparantie, sneller bij de juiste therapeut wat kosten kan besparen. Betere zichtbaarheid voor huisartsen en specialisten, een duidelijke navigatie”. We zijn erg tevreden met deze inzichten en nemen dit mee in de verdere ontwikkeling.

Indien u naar aanleiding van deze ontwikkeling nog vragen of opmerkingen heeft, mail deze gerust naar innovatiefonds@keurmerkfysiotherapie.nl tav Jasper Konnik.

Recente berichten