Verantwoord opschalen Paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de Coronacrisis

 in Corona, Nieuws

Collega, 

Het is noodzakelijk om de Paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van RIVM (d.d. 30 april) is het stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg plaats kan vinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren.

Hier vindt u de leidraad en stappenplan dit is een belangrijk document waarin ook het gebruik van PBM beschreven wordt. Ook vindt u een document met maatregelen welke u kunt treffen binnen de praktijk om te voldoen aan de voorwaarden van social distancing en hygiëne. Een leidraad voor een hygiëne protocol volgt later op onze website.

Het belangrijkste is dat patiënten voor wie het gebrek aan zorg steeds meer gaat knellen weer geholpen kunnen worden. Maak ten allen tijden de afweging of de zorg op dit moment noodzakelijk is en of het gelijkwaardig op afstand kan. In eerste instantie gelden deze afspraken op basis van de richtlijn van het RIVM tot 19 mei en zullen zij daarna hopelijk verder verruimd worden.

Ook voor paramedici in de eerste lijn is door de overheid het testbeleid verruimd. U kunt bij de GGD’s meer informatie krijgen over het testen van medewerkers welke 24 uur symptomen hebben van COVID-19.

De persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen centraal aangevraagd worden. De verwachting is dat deze voor een zeer selecte groep patiënten nodig zal zijn. Alleen als we ons met elkaar aan de afspraken houden, kunnen we hopelijk op korte termijn verder opschalen en onze patiënten voorzien van de zorg die ze nodig hebben.

Zorg goed voor uzelf en let een beetje op de ander!

Uw Keurmerk team. 


VvAA en SKF helpen bij gebruik ondersteuningsmaatregelen

Vanavond maakt ZN de regeling voor de continuïteitsbijdrage bekend. Houdt de website van ZN in de gaten. Natuurlijk komen wij ook snel met een analyse.

Er zijn veel vragen over de interpretatie van de verschillende regelingen van zorgverzekeraars en overheid. 

VvAA organiseert hierover op woensdag 6 mei om 19.30 in samenwerking met KNGF, SKF en PPN een webinar met een praktische toelichting. U kunt u hier inschrijven op de website van de VvAA en deelname aan deze webinar is kosteloos.

Recente berichten