Vergoeding verbijzonderingen

 in Corona, Nieuws

In aanvulling op de afspraken van 20 maart jl. “Paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis” (versie 1.0 20-03-2020), maken zorgverzekeraars het ook mogelijk naast de reguliere zitting een videoconsult te declareren voor onderstaande prestaties.

Fysiotherapie:

o            Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)

o            Individuele zitting manuele therapie (1200)

o            Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)

o            Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)

o            Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)

o            Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)

De voorwaarden die de verzekeraars hieraan verbinden zijn de volgende:

•            Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd;

•            Het inzetten van een videoconsult bij een van bovenstaande prestaties dient nadrukkelijk met de patiënt vooraf besproken te zijn;

•            De therapeut brengt de patiënt op de hoogte van de gevolgen van voor de vergoeding/ aanspraak in de basis – en/of aanvullende verzekering van het inzetten van deze prestatie

•            De patiënt heeft er mee ingestemd het videoconsult bij een van de bovenstaande prestaties fysio- en oefentherapie als een volledige behandeling geldt en wat de eventuele consequenties zijn binnen de aanspraak van de Basis Verzekering en/of Aanvullende Verzekering;

•            Aan de tegemoetkoming kan na deze periode geen rechten ontleend worden en is niet op inhoudelijke gronden beoordeeld.

Recente berichten