Visitatie 2021: ”Het nieuwe praktijkbezoek”

 in Nieuws

Het is nu 6 jaar geleden dat de door het Keurmerk gehanteerde visitatie- observatiemethode in het leven is geroepen en er zijn inmiddels rond de 800 visitatie/observaties uitgevoerd. Deze praktijk peermethode (uniek in zijn  soort) is enorm goed ontvangen door onze praktijken. Het kijkje in de keuken bij elkaar, begeleid door een professional (de visiteur) wordt gescoord met een ruime 8. Een mooi cijfer. 

Nu wordt het tijd voor een volgende stap. Praktijken zijn inmiddels gewend aan het verzamelen van data en leveren maandelijks aan LDK aan. We krijgen vragen om een verdiepingsslag te maken en daar geven we gehoor aan. Het bestuur van Keurmerk Fysiotherapie ziet in deze update een mooie vernieuwing en modernisering van de visitatie- en observatiemethode. Het moge duidelijk zijn dat er meer nadruk gaat liggen op meten, leren en verbeteren.

De uitgangspunten: 

* We bewaren het formatieve karakter van de visitatie/observatie. De controle van de datarapportage vindt op kantoor SKF plaats, waardoor de visiteur het gesprek kan aangaan en de praktijken onderling elkaar kunnen helpen. Juist door deze formatieve, veilige wijze van visiteren wordt het mogelijk juist de zwakke punten van een praktijk op tafel te leggen om samen te kijken hoe het beter kan. Deze vorm van visiteren maakt verbetering mogelijk.

* De visiteur is de “critical friend”.

* De datarapportages worden, vanuit SKF, met enige regelmaat gedeeld met uw praktijk en zijn in de visitatie 2021 het startpunt voor onderling overleg tussen de twee praktijken, begeleid door de visiteur. De gevraagde data zullen voor 1 december op de website worden gepubliceerd.

* We maken gebruik van een praktijkvragenlijst die de praktijk als voorbereiding moet invullen en opsturen naar HCA (de visiteur). Ook de observerende partij moet deze lijst aanleveren. Deze lijsten zijn voor de visiteur bedoelt, ter voorbereiding voor het gesprek. Ze worden niet gebruikt als beoordeling en deze worden niet in bewaring genomen. 

* Zoals nu ook gebeurt, moet er per AGB-code een visitatie uitgevoerd worden. 

* Voor Fysiotopics leden kan aanvullend aan de visitatie 2021 een module Fysiotopics gekoppeld worden. We starten met de SKF visitatie 2021 en zo nodig kan aansluitend de module van Fysiotopics afgenomen worden.

Hieronder ziet u een afbeelding ter verduidelijking: 

Recente berichten