Wendy Tavenier verlaat bestuur Stichting Keurmerk Fysiotherapie

 in Nieuws

Per 1 januari 2020 zal Wendy Tavenier aftreden als bestuurslid van St. Keurmerk Fysiotherapie. Wendy is één van de oprichters van het Keurmerk en was van meet af aan betrokken bij de start en de doorontwikkeling. Zij fungeerde als penningmeester en algemeen bestuurslid. Het belang van de deelnemers op de werkvloer stond haar altijd voor ogen en ze liep warm voor de binding van deelnemers in de regio wat zich onder andere uitte in de organisatie van de regioavonden. 

Wendy: “Ik ben er trots op dat we met een kleine groep mensen deze Stichting voor verbetering van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen hebben neergezet. Keurmerk Fysiotherapie heeft een stevige positie weten te verwerven in de eerstelijns zorg in Nederland. Ik weet zeker dat het er minder goed had uitgezien voor de fysiotherapie als we deze kwaliteitsimpuls niet hadden neergezet. Het is nu zaak de enorme database die is ingericht en gevuld te gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiermee kunnen wij concreet inzichtelijk maken welke effecten fysiotherapie bereikt voor de gezondheid en laten wij zien wat we als therapeuten zelf al lang ervaren: ‘fysiotherapie is belangrijk en verdient een belangrijke rol in de gezondheidszorg’. Vanuit mijn praktijk werk ik daar graag nog aan mee, als bestuurder is het tijd om ruimte te maken voor nieuwe initiatieven”. Aldus Wendy.

Met het vertrek van Wendy gaat het Bestuur nu voort met drie leden. Tevens is een rooster van aftreden bepaald om te zorgen dat de stichting met opeenvolgend nieuwe bestuurders nieuwe inzichten en initiatieven behoudt.

Als bestuur en Raad van Toezicht danken we Wendy voor haar integriteit, haar openheid en haar inzet. We zijn ervan overtuigd dat ze haar sporen nog verder zal nalaten ten gunste van de Fysiotherapie.

Henri Kiers, voorzitter Bestuur

Hans de Boer, voorzitter Raad van Toezicht

Recente berichten