Zorg tijdens en na Corona maatregelen. De cijfers.

 in Corona, Nieuws
Tijdens de coronapandemie heeft het Nivel oefen/ en fysiotherapiepraktijken gevraagd wekelijks cijfers aan te leveren om de zorg over de tijd in kaart te kunnen brengen. Hiervoor zijn ook de door Keurmerk praktijken verzamelde data gebruikt.

In Nederland zien we duidelijk de gevolgen van de coronamaatregelen op het aantal consulten bij oefentherapie- en fysiotherapie praktijken. De veranderingen in de trends vallen samen met het verloop van de pandemie en met de verschillende genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo daalt het aantal patiënten sterk na afkondiging van de lockdown (23 maart 2020) om weer te stijgen nadat beperking op het uitoefenen van contactberoepen zijn opgeheven (30 april 2020) . 
Opvallend is echter dat vier weken na het beëindigen van de beperkingen het aantal consulten bij fysio- en oefentherapie nog niet terug is op het niveau van voor de corona-uitbraak. Hoe dit komt is nog niet precies duidelijk. Het kan zo zijn dat er door de hygiënemaatregelen meer tijd per patiënt nodig is en er dus minder patiënten per dag kunnen worden behandeld. Ook kan het zo zijn dat zorg bij bepaalde klachten of bepaalde leeftijdsgroepen nog steeds wordt uitgesteld, omdat het zorg aan patiënten uit risicogroepen betreft. Vervolgonderzoek naar deze klachten en de geleverde zorg per leeftijdscategorie zal hier meer duidelijkheid over moeten geven. In een volgende factsheet zullen we hier verder op ingaan. 

Per week zijn er door 149 tot 156 fysiotherapie praktijken uit heel Nederland gegevens aangeleverd. Op basis van deze informatie van deze praktijken krijgen we inzicht in de zorg die therapeuten leverden voor, tijdens en na de corona-uitbraak.  Voor het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van drie bronnen: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en de Landelijke Database Oefentherapie (LDO).  U kunt het gehele rapport vinden door hier te klikken.
Bron: Jorna, Y., Dool, J. van den , Dijk, L. van, Urbanus, T., Meijer, W.M. Gevolgen corona voor de eerstelijns oefen- en fysiotherapiepraktijk. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-22, 6 januari – 31 mei 2020. Utrecht: Nivel 2020.
Recente berichten