0
In
Posted

Ik krijg een visitatie?

Voorafgaand aan de visitatie krijgt u bericht van HCA. In dit bericht wordt precies aangegeven hoe u hiermee om kunt gaan. De essentie is tweeërlei; Voorafgaand aan de visitatie vraagt u een [...]

page 1 of 3