Samenwerking Keurmerk – Menzis profiel 3

 in Nieuws

Voor de overeenkomst 2020-2021 accordeert Menzis praktijkkwaliteitsregisters die in staat zijn de inhoudelijke voorwaarden van de profiel 3 overeenkomst te borgen. Het kwaliteitsregister toetst of de processen om de kwaliteitselementen goed uit te vragen en te controleren, op orde zijn en deelt dit met Menzis.

De afgelopen dagen komen er vragen binnen van praktijken op welke wijze dit voor Keurmerk praktijken geregeld is.

In de inkoopvoorwaarden van Menzis, gepubliceerd op 31 maart 2019, staat een praktijkkwaliteitsregister door Menzis erkend moet zijn. Menzis heeft eind vorig jaar reeds aangegeven richting het Keurmerk dat praktijken die werken volgens de Keurmerk systematiek voldoen aan de door Menzis gestelde criteria, zie voor de volledige inkoopvoorwaarden  het inkoopbeleid Menzis.

Praktijken die nog geen deelnemer zijn bij het Keurmerk en een auditcertificaat (Plus of ETF) van Menzis hebben dat verloopt in 2019 kunnen na het doen van de intrede visitatie ingeschreven worden in het praktijk register en in aanmerking komen voor profiel 3.

Nieuwe praktijken kunnen toetreden na de intredevisitatie. Na één jaar het aantoonbaar doorlopen van een jaarlijkse cyclus van de kwaliteitselementen en verbeterplan worden praktijken definitief opgenomen in het praktijkkwaliteitsregister en komen dan in aanmerking voor profiel 3.

Recente berichten