Aanpassing contributie 2023

 in Nieuws

De belastingdienst heeft, zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, ons helaas niet langer vrijgesteld van omzetbelasting (BTW). Dat betekent dat wij boven het contributie bedrag 21% aan BTW moeten heffen. Daardoor neemt het door u te betalen bedrag toe. De contributie zelf zullen wij iets verlagen.

De nieuwe contributie komt daardoor voor een praktijk op 600,- euro incl. btw. Voor een individuele therapeut gaat de contributie voor algemeen naar 275,- euro incl. btw. Het specialisten register komt op 60,- euro incl. btw. We dempen hiermee iets de extra btw kosten door de contributie die het Keurmek ontvangt iets te verlagen. Wij kunnen dat doen vanwege een gezonde bedrijfsvoering in de afgelopen jaren met een beperkte inzet van (dure) externen.

Goed om te weten voor individuele therapeuten is dat als je je nog moet her-registreren, dat je dat doet voor 1 januari! Daarna wordt er btw over de factuur geheven! Als altijd is in de contributie inbegrepen de kosten voor peer review (scholing, coaches) en de wettelijk verplichte klachtenregeling. Let op! De datum van 1 januari is een harde datum. Die is wettelijk vastgelegd, wij kunnen en mogen daarin geen uitzonderingen maken.

De opbouw van de nieuwe contributie in detail:
Praktijk was 500,- euro gaat naar 600,- incl. 21% BTW. (500,- x 21% BTW = 105,- maakt totaal van 605,-) ronden we af naar 600,-
Therapeuten algemeen was 250,- euro gaat naar 275,- incl. 21% BTW. (250,- x 21% BTW = 52,50 maakt totaal 302,50) daarmee verlagen we onze inkomsten met 27,50 euro om u tegemoet te komen.
Therapeuten per specialisme was 50,- euro gaat naar 60,- euro incl. BTW (50,- x 21% BTW = 10,50 maakt totaal 60,50) ronden we af naar 60,- euro.

Recente berichten