De behandelindex

 in Nieuws

Er is veel te doen over de behandelindex. Deelnemers vragen ook wat het standpunt van het Keurmerk is. Welnu, dat is helder.

Het Keurmerk is tegen het gebruik van de behandelindex omdat deze een slechte indicatie geeft van de kwaliteit van handelen. Het instrument is niet erg betrouwbaar, uitslagen verschillen zonder dat duidelijk is waarom. Zelfs als de behandelindex betrouwbaar zou meten dan ontbreekt nog de directe relatie met de kwaliteit van handelen, immers er kunnen hele goede redenen zijn waarom sommigen praktijken patiënten vaker behandelen dan andere.

In een onder het hoofdlijnenakkoord vallende werkgroep zijn daarom een aantal stappen gemaakt om de behandelindex te vervangen. Afgesproken is dat als eerste stap een uniforme rekenmethodiek gebruikt zal worden. Alle zorgverzekeraars hebben zich hieraan gecommitteerd.  Ook wordt een landelijke index gebruikt op basis van alle gegevens en niet uitsluitend op basis van één verzekeraar. Verder wordt op verzoek van het Keurmerk Fysiotherapie door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gekeken naar andere mogelijkheden voor bekostiging om kwaliteit te belonen in plaats van aantallen behandelingen.

In het vervolg worden de eerste stappen richting een resultaatindex gezet. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat is goedgekeurd door alle deelnemende partijen SFK, PPN, PFN, ZN en VWS, met uitzondering van het KNGF dat niet akkoord ging.

Kortom, zijn wij blij met de behandelindex? Nee. Daarom zijn we positief over de voortgang van het traject de behandelindex te vervangen door een resultaatindex. Als Keurmerk kiezen we voor een weg die leidt tot resultaten. Dat is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel altijd de beste.

Recente berichten