Wat verstaat u onder structurele dataverzameling?

 in

U moet voor de visitatie in staat zijn data aan te leveren waaruit blijkt dat uw dossiervorming op een aantal criteria voldoet. Die criteria staan in de entreevisitatie, die u na aanmelding voorafgaand aan de entreevisitatie 2.0 ontvangt.

Recente berichten