Flinke stap voorwaarts in ontwikkeling uitkomstindicatoren fysiotherapie

 in Nieuws

Het afgelopen jaar hebben we, als Keurmerk bestuur, samen met een groep collega’s van het Keurmerk, CZ, DFZ, patientenvereniging en andere partijen hard gewerkt aan deze mooie ontwikkeling.

Voor aspecifieke lage rugpijn en COPD ligt er een minimale dataset met sterke focus op meetinstrumenten met klinische en patiënt gerapporteerde uitkomsten, die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van fysiotherapie bij aspecifieke lage rugpijn en COPD te meten, te verbeteren en inzichtelijk te maken. De voorlopig geselecteerde indicatoren zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Inzicht in de kwaliteit van zorg levert waardevolle informatie op voor de patiënt, de fysiotherapeut en de verzekeraar.

In een vervolgproject worden de conceptsets getest, geëvalueerd en waar nodig aangepast. Vervolgens worden de uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg – gemeten met de geselecteerde meetinstrumenten – doorontwikkeld tot kwaliteitsindicatoren die door iedereen ondersteund worden. In het project dat een doorlooptijd heeft van twee jaar, gebruiken we de stappen zoals beschreven in de PROM-cyclus voor het ontwikkelen van indicatoren op basis van patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROM’s). Binnenkort ontvangt u als Keurmerk praktijk meer informatie.

Recente berichten