Fysieke of digitale peer review?

 in Nieuws

De afgelopen tijd krijgen we op kantoor geregeld vragen binnen over het wel of niet organiseren van een fysieke of digitale peer review. Dit bracht ons op het idee om een korte enquête uit te zetten naar onze Keurmerk coaches om hun advies te vragen. De vraag  ”Welke vorm van de peer review bijeenkomst geeft een beter leermoment?” stond hierin centraal. Ook hadden onze coaches de mogelijkheid om ons aanvullend advies te geven en deze input is zeer waardevol geweest. Keurmerk Fysiotherapie blijft een duidelijke voorkeur, indien mogelijk, aan een fysieke bijeenkomst geven. Ook na de persconferentie van 28 september 2020.

Fysiek of digitaal?
De fysieke ontmoeting geeft op den duur toch net iets meer begrip en lerend vermogen. Mocht dat niet kunnen, bijvoorbeeld omdat de ruimte niet groot genoeg is, dan mag het ook digitaal. Iedere groep kan voor zichzelf beoordelen of dit nodig is. Zijn er collega’s die persoonlijk niet kunnen deelnemen omdat ze klachten hebben of in een hoog risicogroep vallen, dan bestaat wat het Keurmerk betreft de mogelijkheid om als individu digitaal aan te schuiven bij een voor het overige fysieke bijeenkomst. Spreek dat wel vooraf goed door met de organisator.

Informeer de coach!
Er worden geregeld ook andere wijzigingen onderling afgesproken in een peergroep. Helaas krijgen we van een aantal coaches te horen dat zij niet altijd worden meegenomen in de berichtgeving over deze wijzigingen. Vergeet dus niet uw (toegewezen) coach hierin mee te nemen, zodat iedereen weer op de hoogte is. 

Presentielijst 
Van de organisator van de groep wordt verwacht hij of zij binnen 2 weken nadat de peer review heeft plaatsgevonden alle presentie via PE-Online doorgeeft. Bij het invoeren van de presentie van de peerreview is het uploaden van een presentielijst verplicht. 

Fysieke peer review: getekende presentielijst (door iedereen persoonlijk en door de coach, indien de coach aanwezig was

Online peer review: lijst met deelnemers en eventueel vermelden van de coach, zonder handtekening.

Recente berichten