Goed nieuws: gratis geaccrediteerde cursus van het NPi!

 in Nieuws

Het Keurmerk stelt de NPi cursus ‘Hoe gebruik ik data in de praktijk’ zonder kosten ter beschikking aan al haar deelnemers die geregistreerd zijn in het therapeutenregister. Dit is echter wel tijdelijk, tussen 1 september en 1 oktober kunt u zich gratis inschrijven. Daarna kost de cursus voor Keurmerk deelnemers €95,-, voor niet-Keurmerkdeelnemers €125,-. Schrijf u dus op tijd in!

Samen met het NPi hebben we deze uitgebreide e-learning ontwikkeld. Tijdens de e-learning wordt aandacht geschonken aan hoe de praktijkrapportage voor de visitatie gelezen en geïnterpreteerd kan worden. Daarnaast wordt ingegaan op hoe data gebruikt kunnen worden in de behandeling van de patiënt. Uiteindelijk is het doel van meten en registreren immers dat de patiënt er beter van wordt. 

Het belang van de cursus wordt onderkend door het Zilveren Kruis, dat de e-learning in de contractering voor de module ‘voortdurend verbeteren’ verplicht heeft gesteld. Deze verplichting geldt niet voor de Keurmerk registratie. Wij hebben de cursus ontwikkeld voor collegae die zelf meer willen met de verzamelde data. U krijgt voor het volgen ervan natuurlijk wel scholingspunten.

De e-learning kunt u vanaf 1 september aanschaffen via npi.nl/elearning. Vóór 1 oktober 2021 ontvangen Keurmerkdeelnemers die hun SKF-lidmaatschap in MijnNPi hebben gevalideerd bij aanschaf van de e-learning automatisch 100% korting. Let op: na 1 oktober 2021 wordt de prijs voor Keurmerkdeelnemers automatisch €95,- (in plaats van €125,-).

Vanuit het Keurmerk is er geen verplichting. Wij hebben de cursus ontwikkeld met het NPI en daarom kunnen wij tijdelijk de cursus gratis aanbieden voor onze deelnemers. Dat geldt alleen bij inschrijving in de maand september. De cursus kunt u ook geruime tijd na de inschrijving nog volgen. Wij bevelen dat wel aan, maar verplichten het niet.

Geheel los daarvan staat dat het Zilveren Kruis de cursus in de contratering van de modules met een hoger tarief verplicht heeft gesteld. Die verplichting geldt dus in uw eventuele relatie met het Zilveren Kruis.

Verlenging overeenkomst Keurmerk – NPi
Het Nederlands Paramedisch Instituut en Keurmerk hebben de bestaande overeenkomst met drie jaar verlengd t/m 31 augustus 2024. Keurmerkdeelnemers ontvangen 10% extra korting op NPi-cursussen en krijgen toegang tot ondersteunend materiaal voor de peerreview.

Henri Kiers
Keurmerk voorzitter Henri Kiers (l) tekent samen met directeur NPi Tinus Jongert (r) de nieuwe overeenkomst

10% extra korting op cursussen
Deze korting komt bovenop eventuele korting met NPi-kortingskaart of korting via cursushistorie. Let op: om gebruik te maken van deze korting moet vóór de cursusinschrijving het BIG-registratienummer ingevuld zijn in MijnNPi, daarmee valideert het NPi het SKF-lidmaatschap. Achteraf kunt u geen korting meer krijgen.
 
Ondersteunend materiaal voor peerreview
Gedurende de duur van de overeenkomst ontvangen Keurmerktherapeuten als ondersteunend materiaal voor vakinhoudelijke bijeenkomsten (peerreview) kosteloos één van de tien thema’s van de NPi-service naar keuze. Extra NPi-service-thema’s kunnen zij aanschaffen voor €15,- per thema per jaar (in plaats van €36,-).

Recente berichten