Inkoopbeleid 2021 – Zilveren Kruis

 in Nieuws

ZilverenKruis heeft vandaag haar inkoopbeleid voor 2021 gepresenteerd. Dit beleid is tot stand gekomen mede met een brede raadpleging van het veld, waarbij ook diverse  Keurmerk praktijken betrokken waren. ZilverenKruis anticipeert op het veranderen van de zorgvraag de komende jaren en voert stapsgewijs een ander inkoopbeleid in.

Voor 2021 betekent dit dat op een andere wijze gecontracteerd zal gaan worden en afgestapt wordt van Basis en Plus.
 
Iedere praktijk krijgt dezelfde overeenkomst die opgebouwd kan worden met een drietal modules.

* Voortdurend verbeteren: deze module is voor praktijken die actief werken aan de kwaliteit van zorg dit meten en verbeteren en hier transparant over willen zijn en ingeschreven staan in een praktijk kwaliteitsregister: het Keurmerk praktijkregister. Praktijken die voldoen aan de Keurmerk vereisten en ook werken aan kwaliteitsinitiatieven als de MDS lage rug/RI komen in aanmerking voor deze module.

* Verdiepen en specialiseren: deze module is voor praktijken die zijn aangesloten bij ParkinsonNet of ClaudicatioNet (Chronisch ZorgNet)

* Samenwerken in de regio: deze module kan afgesloten worden als je werkzaam bent in één van de kernregio’s van ZK en aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet (zie inkoopbeleid fysiotherapie). Met deze module wil ZK samen werken in de regio stimuleren en de organisatie daarvan verbeteren.

Recente berichten