KNGF en SKF ondertekenen samenwerkingsafspraken

 in Nieuws

De besturen van KNGF en SKF hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd om de mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. Inmiddels zijn gezamenlijke ambities uitgesproken en zijn de eerste contouren van deze samenwerking gepolst in twee bijeenkomsten. Tijd om een stap verder te gaan.

Gisteren hebben de besturen van KNGF en SKF vastgelegd hoe de verdere invulling van de samenwerking aan de hand van gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten en ambities vorm krijgt.

  • KNGF en SKF willen de krachten bundelen om de positionering/positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeut te versterken, vanuit de visie dat kwaliteit de start van belangenbehartiging is.
  • KNGF en SKF werken gedurende 2021 toe naar één register voor individuele registraties inclusief de formeel erkende deel- en aantekeningenregisters met ruimte voor het zichtbaar maken van specifieke vaardigheden en competenties;
  • KNGF en SKF werken gedurende 2021 toe naar één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie, waarin ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken voor onderdelen/activiteiten/modules die passen bij de wensen en context van de praktijk.
  • KNGF en SKF willen de bestaande databases (LDK, LDF) samenvoegen, door ontwikkelen en inzetten voor onderzoek, vakinhoudelijke ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie. Deze database zal onderdeel uitmaken van een  ontwikkelplatform waarin alle partijen (inhoudelijk en commercieel betrokken) die zich bezighouden met de ontwikkeling van het vak en de beroepsuitoefening.

Beide besturen spreken met ondertekening van deze afspraken hun vertrouwen uit in een positieve uitkomst, maar definitieve besluitvorming kan uiteraard pas plaatsvinden na instemming van SKF-deelnemers en KNGF-leden. Er moet nog veel gebeuren, waarbij ook input van het werkveld van groot belang is. Hiervoor worden verschillende webinars georganiseerd.  

 SKF-voorzitter Henri Kiers en KNGF-voorzitter Guido van Woerkom hebben naar aanleiding van de ondertekening van de afspraken een gezamenlijke verklaring afgelegd: ‘We zijn blij dat we met deze afspraken nu de weg naar vergaande samenwerking kunnen inslaan. De bouwtekening is klaar, het komt nu aan op constructie en afwerking. Daarbij zullen we nog best de nodige hobbels tegenkomen, maar we zijn er van overtuigd dat we er uitkomen. Met instemming van deelnemers en leden staat er eind 2021 een robuust kwaliteitshuis, waarmee we gezamenlijk eens en vooral zichtbaar maken voor de buitenwereld hoe de beroepsgroep haar kwaliteit regelt en borgt. Hiermee geven we vorm en inhoud aan het credo dat kwaliteit wordt bepaald door de beroepsgroep zelf.’

Mocht u willen reageren op dit bericht dan kan dat met een mail naar bestuur@kngf.nl of info@keurmerkfysiotherapie.nl. Ook organiseren wij nog een aantal webinars. Voor meer details zie ons bericht in de laatste nieuwsbrief.

Recente berichten