Stand van zaken ondersteuningspakket

 in Corona, Nieuws

Naar aanleiding van vragen van onze deelnemers (terecht en zeer gewaardeerd), willen we graag een korte toelichting geven op de situatie rond het ondersteuningspakket van verzekeraars voor praktijken fysiotherapie.

Op vrijdag 11.30 uur vond het wekelijkse Corona crisisoverleg plaats op VWS (digitaal). Bij deze bijeenkomst waren PPN, SKF en VWS aanwezig. Het steunpakket en de stand van zaken zijn besproken en wij hebben daar ons standpunt ingebracht. Op dat overleg is ons toegezegd dat het pakket aan steunmaatregelen begin komende week bekend zou worden gemaakt.

Later op de vrijdagmiddag is er een brief naar verzekeraars verstuurd namens KNGF en PPN. Wij hebben aangegeven dat dit niet het moment was voor deze brief. Daarvoor is pas aanleiding als de afspraken begin volgende week niet worden gehouden. Om de rijen gesloten te houden hebben wij nog een enigszins aangepaste versie geschreven met een naar onze mening effectievere toon. Dit voorstel werd ondersteund door de PPN. Het KNGF heeft er aan het einde van de middag voor gekozen om hun eigen versie te versturen.

Verder moge natuurlijk duidelijk zijn dat wij in de voorliggende periode zeer intensief met zowel VWS als verzekeraars gesproken hebben om een zo degelijk mogelijke ondersteuning te realiseren. Zie hiervoor ook onze eerdere berichtgeving. Begin volgende week nader nieuws.

Recente berichten