Verkenning samenwerking KNGF en SKF

 in Nieuws

Beste deelnemer, 

Er gebeurt momenteel veel in de fysiotherapie. Wij willen de focus vooral houden op hoe wij praktijken die bewust aan kwaliteit werken goed zichtbaar kunnen maken en op hoe wij ons vak de plaats kunnen geven in de zorg die het verdient. Om dat te realiseren voeren wij ook gesprekken met het KNGF. Wij denken dat uiteindelijk één organisatie voor de fysiotherapie die handelt vanuit de kracht van ons vak de beste kansen hiervoor biedt.

Verkenning met KNGF
Daarom hebben in de afgelopen periode de voorzitters van SKF en KNGF intensief en in goede sfeer overlegd over de perspectieven en mogelijkheden van versterking van de samenwerking ten behoeve van de beroepsgroep van fysiotherapeuten. Zij concluderen gezamenlijk dat de positie van de beroepsgroep fysiotherapie juist door samenwerking wordt versterkt door kwaliteitsborging en belangenbehartiging op gemeenschappelijke basis vorm te geven en uit te voeren.

De voorzitters zien nu al mogelijkheden om komende periode de samenwerking op uitvoerend niveau te intensiveren en de agenda’s op elkaar afstemmen. Uitgangspunt is dat kwaliteit en belangenbehartiging elkaar versterken. Goed kwaliteitsbeleid, geborgd in robuuste kwaliteitsregisters zorgt voor een solide basis onder de agenda van de belangenbehartiging. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden om op zorgvuldige wijze in te spelen op ontwikkelingen ten behoeve van de beroepsgroep fysiotherapie.

Webinar woe 2 december om 17.00 uur 
Wij willen heel graag weten wat u als deelnemer aan het Keurmerk daarvan vindt. Wilt u dit wel? Zo ja, onder welke voorwaarden? Heeft u nog tips? Daarom nodigen we u uit voor een gesprek met bestuur, kantoor en deelnemers, middels een webinar. Deze wordt gepland op woensdag 2 december om 17.00 uur, einde van de middag hopelijk ergens tussen uw laatste patiënten en het avondeten in.

U kunt zich hier aanmelden. Het webinar is expliciet alleen bedoeld voor Keurmerk deelnemers en zal na een korte introductie het karakter hebben van een gesprek ‘onder elkaar’. Als heel veel deelnemers zich aanmelden dan zullen we een extra moment inlassen en de laatst komenden doorzetten naar een eventueel tweede of derde webinar.

We spreken elkaar!

Vriendelijke groet, 

Henri Kiers
Voorzitter Stichting Keurmerk Fysiotherapie 

Recente berichten